Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người chơi khi họ đăng ký và sử dụng dịch vụ của VF555. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ người chơi khi họ đăng ký trên trang web hoặc liên hệ với chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ hoặc cung cấp thông tin.

Thông tin cá nhân bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, email, số CMND/CCCD, tài liệu và thông tin tài khoản ngân hàng. Chính sách quyền riêng tư cũng áp dụng cho việc xử lý thông tin cá nhân từ các đối tác được chia sẻ với chúng tôi. Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc đơn vị mà chúng tôi không sở hữu hoặc không có quyền kiểm soát, hoặc những người không làm việc tại VF555.

Chính sách quyền riêng tư Vf555.lol
Chính sách quyền riêng tư Vf555.lol

Chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư VF555

Bằng việc tham gia và sử dụng trang web này, quý khách được xem như đã đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng của trang web cũng như các quy định tại Chính sách bảo mật của VF555:.

Thu thập và điều kiện sử dụng thông tin cá nhân

VF555 chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ quý khách khi quý khách gửi biểu mẫu trên trang web, gửi email hoặc thư cho chúng tôi khi yêu cầu dịch vụ hoặc thông tin hỗ trợ. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin này khi quý khách muốn sử dụng dịch vụ và sản phẩm của VF555 hoặc của các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khi quý khách chỉ truy cập trang web của chúng tôi mà không đăng ký hoặc đăng nhập.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về cung cấp thông tin hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người dùng.

Chia sẻ hay tiết lộ thông tin cá nhân người dùng

VF555 cam kết sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin này với các cá nhân hoặc tổ chức khác khi có sự đồng ý của quý khách hoặc khi cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý khách yêu cầu. Chính sách quyền riêng từ của nhà cái vf555 là tuyệt đối an toàn.

Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho các đại diện của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ mà quý khách yêu cầu (trừ khi VF555 đã thông báo trước và được sự đồng ý của quý khách, các đơn vị này sẽ không được phép sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ ngoài mục đích hỗ trợ quý khách).

Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm điều khoản dịch vụ hoặc quy định nào liên quan đến các dịch vụ cụ thể, chúng tôi có thể xử lý theo quy định mà không cần giải thích thêm.

Để cung cấp dịch vụ hoặc thông tin mà quý khách yêu cầu, chúng tôi có thể truyền hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách trên các thiết bị máy tính tại các văn phòng trên nhiều quốc gia để dễ dàng quản lý và xử lý. Quý khách được xem là đã đồng ý với việc này.

Liên hệ VF555

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc muốn cập nhật hay xóa bỏ thông tin này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc thư tay theo thông tin được cung cấp trong phần Liên hệ trên trang web này. Nhà cái VF555 sẽ hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị một cách chuyên nghiệp.

Chính Sách Quyền Riêng Tư Vf555 01/01/2024